Velkommen til Dreverringen Østfold Meny:
Å bli medlem
Aktivitetsliste
Godt stoff om Drever
Like herlig hver gang
Ulv- og Drever-prat
Kun_for_medlemmer
Til hovedinngangen

Årsberetning 2003

Årsmøte og medlemsmøte ble holdt på Veikroa By The Way, Mysen onsdag 2. april 2003

Styret har i beretningsåret bestått av: Leder Anne-Margrethe Tangen, nestleder Svein Erik Olsen, kasserer Bård Aamodt, sekretær Roger Wahlgren og styremedlem Bjørn Ekre.
Vara til styret: Bengt Fagerlie og Thorleif Engh.

Det er i perioden holdt 2 styremøter.
Dreverens Dag ble holdt på Isegran sammen med Beagel-folket. Det kom ikke så mye drevervenner så vi må nok finne på en annen vri.

Ringens representant til Norsk Dreverring har vært Anne-Margrethe Tangen, Thorleif Engh
Har møtt for Dreverposten.
Dreverposten redigeres av Roger Wahlgren. Han har med seg Thorleif Engh og Cecilie Sundtveten.

I avlsrådet for drever sitter Stein Wahlstrøm, Harry Skaarud og Anne-M. Tangen. Vara er Ole Roer.
Klubbkampen mot Dalsland ble det dessverre ikke noe av i år. Neste år er det Østfolds tur til å arrangere.
Årets Drever i Østfold 2002 ble Skogvettes Tuva til Thorleif Engh og årets unghund ble Toya til Knut Jørgen Nordby.
Det er 2 nye jaktchampioner i østfold i år Tukken’s Toivo til Bjørn Ekre og Toya til Knut Jørgen Nordby.
I klubbkamp mot beaglene startet det 3 drevere. Nanna Rolf fikk dessverre 0 med sin drever, losdyret ble ikke sett. Frode Mjølner med Bonzo fikk 1.rådyr med 1.rå som tilleggslos. Jan r. Huseby fikk 2. rå med sin drever.
Skogvettes Tuva til Thorleif Engh fikk et napp i vandrepokalen fra Walde Dahlstrand, for beste hare drever i 2002. Bella til Anne-M og Tore Tangen har 2 napp i den fra før. Pokalen må vinnes 3 ganger for å få den til odel og eie.
Det har startet mange hunder på jaktprøver i høst.
Utstillingen i Halden: Her ble Skarpnosens Fight til Svein Erik Olsen BIR. Fight vant også småhundprøven til Østfold Harehundklubb i 2003.

Dreverringen Østfold: Foreningen for Drever-entusiaster.
Meny:For nye medlemmer,Aktivitetsliste,Godt stoff om Drever,Like herlig hver gang,Kun_for_medlemmer,Til hovedinngangen