Velkommen til Dreverringen Østfold Meny:
Å bli medlem
Aktivitetsliste
Godt stoff om Drever
Like herlig hver gang
Ulv- og Drever-prat
Kun_for_medlemmer
Til hovedinngangen

Årsberetning 2004

Styret har i beretningsåret bestått av :
Leder Anne-Margrethe Tangen, nestleder Svein Erik Olsen, kasserer Bård Aamodt og sekretær Thorleif Engh.
Styremedlemmer Roger Wahlgren og Bjørn Ekre.

Ringens representant til NDR har vært Anne-Margrethe Tangen. Thorleif Engh har møtt for Dreverposten som dessverre bare kom ut med 2 numre i 2004. Det arbeides med å få bladet opp og stå igjen.

I avlsrådet sitter Stein Wahlstrøm, Harry Skaarud og Anne-M. Tangen.

Årsmøtet ble holdt sammen med medlemsmøte på Veikroa Ditt Gjestehus, Mysen, onsdag 3. mars 2004.

Det ble holdt medlemsmøte 21. september. Her hadde vi besøk av John Odden fra NINA. Han snakket om gaupe / rådyrprosjektet i vårt område. De frammøtte fant dette svært interessant og de som ønsker får tilgang til sluttrapporten.

Skogvettes Tuva til Thorleif Engh ble kåret til Årets drever i Østfold 2003. Det var ingen kandidater til Årets Unghund. Tuva tok også sitt napp nr 2 i vandrepokalen fra Walde Dahlstrand som beste haredrever.

Medlemmene har vist stor aktivitet både i utstillingsringen og på prøver.

På Østfold Harehundklubbs utstilling i Halden ble det CERT og ble BIR til drever Falco eid av Lars Erik Minge og Glenn Bjerketvedt.

Klubbkampen mot Dalsland gikk i Østfold med hjemmeseier. Dreverfolket vant også klubbkampen mot Beaglene. Utover dette har det vært stor aktivitet på prøvefronten. Martin Stidahl vant Østfoldprøva med Skogvettes Tussa med 1+1+2 Rå.
Sten Henriksen med Edhalls Ina III og Thorleif Engh med Skogvettes Tuva deltok i NM for småhunder på Sørlandet. Ina ble nr 11 mens Tuva ble uplassert.
Tuva deltok i landskampen mot Sverige og Finland. Den gikk av stabelen i Finland og Tuva endte på 5te-plass. Svenskene vant knepent foran Norge. Finske Pyssyvuoren Alma ble best individuelt.

Ved årets slutt teller DRØ 70 betalende medlemmer. Medlemstallet har sunket de siste årene og må være den største utfordringen vi står overfor.

Sekr.
Dreverringen Østfold: Foreningen for Drever-entusiaster.
Meny:For nye medlemmer,Aktivitetsliste,Godt stoff om Drever,Like herlig hver gang,Kun_for_medlemmer,Til hovedinngangen