Velkommen til Dreverringen Østfold Meny:
Å bli medlem
Aktivitetsliste
Godt stoff om Drever
Like herlig hver gang
Ulv- og Drever-prat
Kun_for_medlemmer
Til hovedinngangen

Årsberetning 2006

Styret har i beretningsåret bestått av :
Leder Svein Erik Olsen, nestleder Bjørn Ekre, kasserer Bård Aamodt, sekretær Thorleif Engh, styremedlem Rene Gangestad. Varamedlemmer Nanna Rolf og Bengt Fagerlie.

DRØ har vært representert i NDR ved Thorleif Engh, som også har hatt sekretærfunksjonen der.

I avlsrådet sitter Anne-M. Tangen og Harry Skaarud som hhv. avlsrådgiver og valpeformidler.

Årsmøtet ble holdt på Veikroa Ditt Gjestehus, Mysen, mandag 20. mars med godt frammøte.

Dreverens Dag ble avviklet på Eivindssætre, Halden, 25 mai i strålende vær og med over 40 frammøtte. Kjempesuksess.

DRØ hadde tatt på seg avviklingen av Dreverlandskampen 2006. Den ble gjennomført 1. desember med base på Solstrand, Ørje med Østfold HHK som teknisk arrangør. Mange medlemmer hadde jobbet både lenge og trutt i forkant av arrangementet, som vi må si ble en suksess.
Vinner ble Dølstuens Castor til Bjørn Arild Aalborg, Østlandet (5te gang på pallen) med Simson til Stein Wahlstrøm, Østfold, på 2dre plass. Simson ble også Landskampens beste haredrever. På 3dje plass kom Torsmålens Moa til Lars Nilsson, Sverige. Svenskene vant lagkonkurransen knapt foran Norge og Finland.
Økonomisk kom vi også hederlig ut av Landskampen med et resultat på ca kr 10.000. I tillegg har vi en del gavepremier på lager for senere utlodning.

Skogsstigens Zorro til Sten og Ole Jørgen Henriksen ble kåret til både Årets Drever og Unghund i DRØ i 2005. Senere ble Zorro også Årets Unghund i Norge og fikk sin utmerkelse under Landstreffet i Gvarv.

Ellers har Østfold-hundene gjort seg sterkt bemerket i 06.
Bergeråsens Silka til Steinar Eriksen vant NM og Zorro endte på 3dje plass. I Landskampen kom, som nevnt, Simson på 2dre plass og ble også beste haredrever.
Vi har fått innmeldt 2 nye Championer, Maja til Martin Stidahl med NoS JCH og tidligere nevnte Zorro med S JCH.
Det er også mange nye unghunder på gang.
Klubbkampen mot Värmland endte med knepen svensk seier. Klubbkampen mot Østfold-beaglene endte med Beagle-seier.

Medlemstallet er igjen økende. Det har økt med mer enn 10% siden siste årsskifte og tendensen synes å vedvare.

Dreverposten i papirutgave har gått inn. Fra 1 februar ble hjemmesidene "drever.no" opprettet. Dette har vært en stor suksess med mellom 7.000 og 8.000 besøkende hver måned. Men, vi jobber med en papirløsning for de som ikke har tilgang til Internett.

Februar 2007 / Sekr.
Dreverringen Østfold: Foreningen for Drever-entusiaster.
Meny:For nye medlemmer,Aktivitetsliste,Godt stoff om Drever,Like herlig hver gang,Kun_for_medlemmer,Til hovedinngangen