Velkommen til Dreverringen Østfold Meny:
Å bli medlem
Aktivitetsliste
Godt stoff om Drever
Like herlig hver gang
Ulv- og Drever-prat
Kun_for_medlemmer
Til hovedinngangen

Regnskap 2003

Sammendrag      
Status        
01.01.2003 Sum Pengebeholdning: 6810,43    
01.01.2003 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
01.01.2003 Sum Varebeholdning: 8980,00    
01.01.2003 Sum verdier 15790,43 15790,43  
31.12.2003 Sum Pengebeholdning: 9087,43    
31.12.2003 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
31.12.2003 Sum Varebeholdning: 8850,00    
31.12.2003 Sum verdier 17937,43 17937,43  
31.12.2003 Verdiendring:   2147,00  
Økonomi        
Åpningsstatus      
01.01.2003 Sum Pengebeholdning: 6810,43   6810,43
01.01.2003 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
Inntekter:        
31.12.2003 Sum Medlemskontingent: ( for 62 stk.) 12350,00    
31.12.2003 Sum Varesalg: 150,00    
31.12.2003 Sum Dreverns dag: 912,00    
31.12.2003 Sum Annonser: 0,00    
31.12.2003 Sum Overskudd møter: 1215,00    
31.12.2003 Sum Annet: 45,00    
31.12.2003 Sum Inntekter: 14672,00 14672,00  
Utgifter:        
31.12.2003 Sum Kontigent til Norsk Dreverring: 2975,00    
31.12.2003 Sum Dreverposten: 8300,00    
31.12.2003 Sum Premier og gaver: 400,00    
31.12.2003 Sum Kontormateriell/Porto/Reiseutgifter/Bankgebyrer: 720,00    
31.12.2003 Sum Dreverns dag 0,00    
31.12.2003 Sum Jaktprøver 0,00    
31.12.2003 Sum Utgifter: 12395,00 -12395,00  
Sluttresultat:      
31.12.2003 Økonomisk resultat:   2277,00 2277,00
31.12.2003 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
31.12.2003 Sum Pengebeholdning: ( i følge regnskap):     9087,43
31.12.2003 Sum Pengebeholdning: ( fra status):     9087,43
31.12.2003 Differanse mellom beholdning i følge regnskap og faktisk status: 0,00
         

Dreverringen Østfold: Foreningen for Drever-entusiaster.
Meny:For nye medlemmer,Aktivitetsliste,Godt stoff om Drever,Like herlig hver gang,Kun_for_medlemmer,Til hovedinngangen