Velkommen til Dreverringen Østfold Meny:
Å bli medlem
Aktivitetsliste
Godt stoff om Drever
Like herlig hver gang
Ulv- og Drever-prat
Kun_for_medlemmer
Til hovedinngangen

Regnskap 2004

Sammendrag    
Status        
01.01.2004 Sum Pengebeholdning: 9087,43    
01.01.2004 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
01.01.2004 Sum Varebeholdning: 8850,00    
01.01.2004 Sum verdier 17937,43 17937,43  
31.12.2004 Sum Pengebeholdning: 13281,93    
31.12.2004 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
31.12.2004 Sum Varebeholdning: 8260,00    
31.12.2004 Sum verdier 21541,93 21541,93  
31.12.2004 Verdiendring:   3604,50  
Økonomi        
Åpningsstatus      
01.01.2004 Sum Pengebeholdning: 9087,43   9087,43
01.01.2004 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
Inntekter:        
31.12.2004 Sum Medlemskontingent: ( for 70 stk.) 14000,00    
31.12.2004 Sum Varesalg: 550,00    
31.12.2004 Sum Dreverns dag: 0,00    
31.12.2004 Sum Annonser: 0,00    
31.12.2004 Sum Overskudd møter: 2310,00    
31.12.2004 Sum Annet: 421,00    
31.12.2004 Sum Inntekter: 17281,00 17281,00  
Utgifter:        
31.12.2004 Sum Kontigent til Norsk Dreverring: 2975,00    
31.12.2004 Sum Dreverposten: 7400,00    
31.12.2004 Sum Premier og gaver: 908,50    
31.12.2004 Sum Kontormateriell/Porto/Reiseutgifter/Bankgebyrer: 1803,00    
31.12.2004 Sum Dreverns dag 0,00    
31.12.2004 Sum Jaktprøver 0,00    
31.12.2004 Sum Utgifter: 13086,50 -13086,50  
Sluttresultat:      
31.12.2004 Økonomisk resultat:   4194,50 4194,50
31.12.2004 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
31.12.2004 Sum Pengebeholdning: ( i følge regnskap):     13281,93
31.12.2004 Sum Pengebeholdning: ( fra status):     13281,93
31.12.2004 Differanse mellom beholdning i følge regnskap og faktisk status:   0,00

Dreverringen Østfold: Foreningen for Drever-entusiaster.
Meny:For nye medlemmer,Aktivitetsliste,Godt stoff om Drever,Like herlig hver gang,Kun_for_medlemmer,Til hovedinngangen