Velkommen til Dreverringen Østfold Meny:
Å bli medlem
Aktivitetsliste
Godt stoff om Drever
Like herlig hver gang
Ulv- og Drever-prat
Kun_for_medlemmer
Til hovedinngangen

Regnskap 2005

Sammendrag    
Status        
01.01.2005 Sum Pengebeholdning: 13281,93    
01.01.2005 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
01.01.2005 Sum Varebeholdning: 8260,00    
01.01.2005 Sum verdier 21541,93 21541,93  
31.12.2005 Sum Pengebeholdning: 10933,93    
31.12.2005 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
31.12.2005 Sum Varebeholdning: 8180,00    
31.12.2005 Sum verdier 19113,93 19113,93  
31.12.2005 Verdiendring:   -2428,00  
Økonomi        
Åpningsstatus      
01.01.2005 Sum Pengebeholdning: 13281,93   13281,93
01.01.2005 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
Inntekter:        
31.12.2005 Sum Medlemskontingent: ( for 70 stk.) 14000,00    
31.12.2005 Sum Varesalg: 200,00    
31.12.2005 Sum Dreverns dag: 1116,00    
31.12.2005 Sum Annonser: 0,00    
31.12.2005 Sum Overskudd møter: 2795,00    
31.12.2005 Sum Annet: 227,00    
31.12.2005 Sum Inntekter: 18338,00 18338,00  
Utgifter:        
31.12.2005 Sum Kontigent til Norsk Dreverring: 3465,00    
31.12.2005 Sum Dreverposten: 11970,00    
31.12.2005 Sum Premier og gaver: 920,00    
31.12.2005 Sum Kontormateriell/Porto/Reiseutgifter/Bankgebyrer: 3231,00    
31.12.2005 Sum Dreverns dag 200,00    
31.12.2005 Sum Jaktprøver 900,00    
31.12.2005 Sum Utgifter: 20686,00 -20686,00  
Sluttresultat:      
31.12.2005 Økonomisk resultat:   -2348,00 -2348,00
31.12.2005 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
31.12.2005 Sum Pengebeholdning: ( i følge regnskap):     10933,93
31.12.2005 Sum Pengebeholdning: ( fra status):     10933,93
31.12.2005 Differanse mellom beholdning i følge regnskap og faktisk status:   0,00

Dreverringen Østfold: Foreningen for Drever-entusiaster.
Meny:For nye medlemmer,Aktivitetsliste,Godt stoff om Drever,Like herlig hver gang,Kun_for_medlemmer,Til hovedinngangen