Velkommen til Dreverringen Østfold Meny:
Å bli medlem
Aktivitetsliste
Godt stoff om Drever
Like herlig hver gang
Ulv- og Drever-prat
Kun_for_medlemmer
Til hovedinngangen

Regnskap 2006

Sammendrag      
Status        
01.01.2006 Sum Pengebeholdning: 10933,93    
01.01.2006 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
01.01.2006 Sum Varebeholdning: 8180,00    
01.01.2006 Sum verdier 19113,93 19113,93  
31.12.2006 Sum Pengebeholdning: 20761,67    
31.12.2006 Sum Fordringer og gjeld 0,00    
31.12.2006 Sum Varebeholdning: 10515,00    
31.12.2006 Sum verdier 31276,67 31276,67  
31.12.2006 Verdiendring:   12162,74  
Økonomi        
Åpningsstatus      
01.01.2006 Sum Pengebeholdning: 10933,93   10933,93
01.01.2006 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
Inntekter:        
31.12.2006 Sum Medlemskontingent: ( for 75 stk.) 15000,00    
31.12.2006 Sum Varesalg: 550,00    
31.12.2006 Sum Dreverns dag: 1630,00    
31.12.2006 Sum Landskampen 2006 52305,00    
31.12.2006 Sum Annonser: 0,00    
31.12.2006 Sum Overskudd møter: 1370,00    
31.12.2006 Sum Annet: 642,74    
31.12.2006 Sum Inntekter: 71497,74 71497,74  
Utgifter:        
31.12.2006 Sum Kontigent til Norsk Dreverring: 2450,00    
31.12.2006 Sum Dreverposten: 7940,00    
31.12.2006 Sum Premier og gaver: 1220,00    
31.12.2006 Sum Kontormateriell/Porto/Reiseutgifter/Bankgebyrer: 2688,00    
31.12.2006 Sum Dreverns dag 0,00    
31.12.2006 Sum Landskampen 2006 44503,00    
31.12.2006 Sum Jaktprøver 2869,00    
31.12.2006 Sum Utgifter: 61670,00 -61670,00  
Sluttresultat:      
31.12.2006 Økonomisk resultat:   9827,74 9827,74
31.12.2006 Sum Fordringer og gjeld 0,00   0,00
31.12.2006 Sum Pengebeholdning: ( i følge regnskap):     20761,67
31.12.2006 Sum Pengebeholdning: ( fra status):     20761,67
31.12.2006 Differanse mellom beholdning i følge regnskap og faktisk status:   0,00

Dreverringen Østfold: Foreningen for Drever-entusiaster.
Meny:For nye medlemmer,Aktivitetsliste,Godt stoff om Drever,Like herlig hver gang,Kun_for_medlemmer,Til hovedinngangen